Efektyvus technologijų integravimas kūrybiškam mokymui

3 skyrius supažindina aukštųjų mokyklų inžinerijos dėstytojus, kaip naudoti technologijas su kūrybiškumo technikomis, metodais ir priemonėmis, skirtomis mokyti naudojant kūrybiškumo technikas.

Aprašymas

Šioje temoje paaiškinamos technologijos, kurios gali būti naudojamos kūrybiškam mokymui, mokymosi valdymo sistemos, Web 2.0 įrankiai mokymui, veiksmingas technologijų integravimas į mokymą ir technologijų integravimo į mokymą metodikos ir (arba) žingsniai.

Šaltiniai

 • https://www.freepik.com/free-vector/group-students-watching-online-webinar_8271020.htm
 • https://www.freepik.com/free-vector/mobile-apps-concept-illustration_6153989.htm#page=1&query=social%20media%20tools&position=20
 • https://www.freepik.com/free-vector/modern-web-design-concept-with-flat-style_3049689.htm#page=1&query=web&position=0
 • https://www.freepik.com/free-vector/female-student-listening-webinar-online_9175118.htm#page=2&query=Technology+Knowledge&position=15
 • https://www.freepik.com/free-vector/group-pupils-with-female-school-teacher_7732626.htm#page=3&query=teaching&position=28
 • https://www.freepik.com/free-vector/medical-professor-presenting-organ-infographics-audience_8271046.htm#page=2&query=teaching&position=47
 • https://www.freepik.com/free-vector/woman-with-long-hair-teaching-online_7707557.htm#page=1&query=online%20teaching&position=4
 • https://www.freepik.com/free-vector/catalog-online-courses-isometric-icon-online-education-internet-learning_4103152.htm#page=1&query=content%20Knowledge&position=3
 • https://www.freepik.com/free-vector/person-reading-book-about-global-world_9176227.htm#page=3&query=online%20teaching&position=22
 • https://www.freepik.com/free-vector/sync-illustration-concept_6202678.htm#page=1&query=technology%20integration&position=7
 • https://www.freepik.com/free-vector/business-people-working-project-flat-icon_4167275.htm
 • https://www.freepik.com/free-vector/teacher-concept-illustration_7367529.htm#page=1&query=teacher&position=18
 • https://www.freepik.com/free-vector/girl-writing-journal-diary_9649836.htm
 • [1] Koehler, M. (2012). TPACK explained. TPACK Explained.
 • [2] Roblyer, M. D., & Doering, A. H. (2014). Integrating educational technology into teaching. (6th ed.) Pearson Education Limited.
 • [3] ISTE (2020). ISTE standards for educators. Eylül, 03, 2020 tarihinde International Society for Technology in Education: https://www.iste.org/standards/for-educators.

Ar norite gauti sertifikatą?
Laikykite egzaminą