Ege University

Ege University er et 60 år gammelt statsuniversitet, der fungerer som omdrejningspunkt for uddannelse, forskning, kulturelle og sociale aktiviteter i byen Izmir og den Ægæiske region. Som et universitet med et internationalt perspektiv, er Ege Universitets uddannelsessystem baseret på princippet om kreativ undervisning og deltagende læring. Ege Universitet sætter særligt fokus på Universitet – Samfundsrelationer og lægger vægt på aktiviteter, der bidrager til samfundets og regionens socioøkonomiske udvikling. Der gennemføres fælles projekter og aktivt samarbejde med regionale universiteter, nationale organisationer, regionale og nationale interessenter med særlig vægt på at udnytte forskningsresultater til gavn for samfundet. I dag har det en række praksisser, som er helt innovative og unikke i Tyrkiet, såsom dets arbejdsmarkedsforhold, tilgang til EU-projekter, særlige programmer for studerende osv. I alle disse aktiviteter har målet for Ege University været at skabe synergier gennem dets styrker inden for forsknings- og innovationsøkosystemet for et bæredygtigt bidrag til videnskaben og samfundet.

 

Vilnius Gediminas Technical University (VGTU)

Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) er en førende højere uddannelsesinstitution beliggende i Vilnius, Litauen. VGTU har over 10.400 studerende, 10 fakulteter: Antanas Gustaitis' Luftfartsinstitut, Arkitektur, Business Management, Civil Engineering, Creative Industries, Electronics, Environmental Engineering, Fundamental Sciences, Mekanik, Transport Engineering, 13 forskningsinstitutter, 3 forskningscentre, 23 forskning laboratorier. Uddannelser inden for ingeniørvidenskab udgør 60 % af alle uddannelser. VGTU har 960 akademiske medarbejdere (72 % med ph.d.-grad).

VGTU-netværket omfatter omkring 480 partnere for videregående uddannelser og forskningsinstitutioner i 67 lande, omkring 500 forretningspartnere, 40 internationale forsknings- og studieprojekter, mere end 80.000 alumner. VGTU er blandt de øverste 2,1% af universiteter globalt.

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Universidad Politécnica de Madrid (UPM) er det ældste og største spanske tekniske universitet. Omkring 36.000 bachelor- og kandidatstuderende og 1.900 ph.d.-studerende studerer i øjeblikket på UPM. De 18 UPM-skoler dækker de fleste ingeniørdiscipliner, såvel som arkitektur, datalogi og geodæsi og kartografi. Femogtredive ud af de 120 bachelor- og mastergrader er internationalt akkrediteret. UPM har en lang tradition for samarbejde med industrien og deltagelse i internationale R&D-programmer.

EOLAS S.L.

EOLAS S.L. tilbyder tjenester og support til virksomheder, organisationer og enheder inden for hovedområder, til en bred vifte af krav og behov relateret til

  • • støtte til projekter,
  • • forretningsudvikling og rådgivning
  • • innovation for erhvervsliv, uddannelse og civilsamfund.

Innovative tilgange som co-creation, kreativitetsteknikker, fortælleteknikker, historiefortælling og videngenerering og -ledelse er kun nogle få af de metoder, vi kan gøre en innovativ og nå en højere og mere langvarig effekt.

 

University of Southern Denmark

Udgangspunktet for Institut for Marketing & Ledelse ved Syddansk Universitet (SDU) er samarbejdet mellem markeder, organisationer og individer, og vores forskning spænder vidt fra evolutionære organisationsmodeller til nye eksotiske forbrugsformer. Dets Center for Integrative Innovation Management forsker i nye metoder og tilgange til at styrke virksomhedens internationale konkurrenceevne.

AVACA TECHNOLOGIES SA (Greece)

Avaca Technologies er et uafhængigt konsulentfirma, der leverer softwarebaserede teknologiløsninger og har etableret en betydelig liste over kunder på tværs af mange industrier og markedssektorer som bank, forsikring, marine, industri, turisme, ikke kun i Grækenland, men internationalt. I øjeblikket er softwareprodukter fra Avaca Technologies installeret i Asien, Mellemøsten, Amerika, Europa. Siden etableringen i 2001 har Avaca Technologies koncentreret sig om udviklingen af innovative teknologiske løsninger og produkter. Resultatet er udviklingen af Javaca-platformen, en softwareudviklingsramme baseret på åbne standarder med unikke muligheder og funktioner og oven i købet udvikling af en række produkter og skræddersyede webbaserede løsninger til kunder.