Hikaye Tahtası Tekniği

Hikaye Tahtası, bir kişi ile bir ürün (veya birden çok kişi ve birden çok ürün) arasındaki etkileşimi anlatı biçiminde tasvir eden bir tekniktir

Açıklama

Teknik Hakkında
StoryBoard, bir kişi ile bir ürün (veya birden fazla kişi ve birden çok ürün) arasındaki bir etkileşimi anlatı biçiminde gösteren bir tekniktir. StoryBoard bir dizi çizim, eskiz veya resim ve hikaye anlatan sözcükleri içermektedir.

Tasarımcılar, bir kullanıcı arayüzünün kullanıcıların eylemlerine tepki olarak nasıl değiştiğini belirlemek ve sistemin dışında olan şeyleri göstermek için hikaye tahtaları oluşturabilmektedir. İyi hikaye tahtaları, tasarım ekiplerinin ve kullanıcıların deneyim akışları hakkında fikir edinmesine olanak tanır. Hikaye tahtaları, genellikle çok ayrıntılı değildirler ve büyük resimle ilgili kilit noktaları elde etmek için gereken minimum ayrıntı miktarını kullanırlar.

Nereden Geliyor?
Hikaye tahtası ilk olarak film endüstrisinde kullanılmak için oluşturulmuştur. Bugün bilindiği şekliyle hikaye tahtası formu, 1930'ların başlarında Walt Disney stüdyosunda geliştirilmiştir. Yıllar sonra, IBM ve General Electric gibi büyük şirketler, tekliflerin, raporların ve sunumların oluşturulmasını koordine etmek için bir planlama aracı olarak hikaye tahtasını kullanmaya başlamıştır.

Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?
Bireyler tarafından (yöneticiler, start-up kurucuları, araştırmacılar, girişimciler, proje liderleri, yenilikçiler ) fikirlerini, ürünlerini veya bulgularını yatırımcılara, meslektaşlara, müşterilere ve basına iletmek amacıyla kullanılmaktadır.
Gruplar tarafından (şirketler, kuruluşlar ve ekipler) farklı düşünce süreçlerine ve becerilerine sahip kişilerin yaratıcı işbirliklerinde ortak bir hedef doğrultusunda çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır.
Mühendislik eğitiminde, proje-tasarımların gösterimi ve paylaşımı, akış ve  süreçlerin planlanması konularında kullanılması önerilmektedir.

Nasıl Uygulanır?
Uygulama:

 1. Bir hikaye / etkileşim / deneyime karar verilir. İletmek istediğiniz mesaj açık hale getirilir.
 2. Geniş kapsamlı hikaye yazılır veya çizilir. Hikayenin adımları ve bunların resimlerle nasıl iletileceği düşünülür. Tüm önemli bilgilerin basit ama eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde iletildiğinden emin olunur.
 3. Hızlı bir eskiz çizimi ile başlanır ve hikaye geliştirilir.
 4. Okuyucu için her önemli adımın açık olduğundan emin olunur. Hikayeye aşina olmayan biriyle çizimlerin üzerinden geçilir, geri bildirim istenir ve gerektiğinde kısa (metin) açıklamalar eklenir.
 5. Hikaye tahtası paydaşlara sunulur. Alınan geri bildirimler not edilir.
İhtiyaç duyulan materyal ve ekipmanlar
 • Kağıt, flipchart
 • Post-it
 • Yazı gereçleri, kalem, kurşun kalem
Veya
 • Dijital Storyboard uygulamaları.
 • StoryBoardThat
 • Boords.com
 • theplot.io

Kaynakça

Makaleler:

 • Lamkin, A., Collart, T., & Gewickey, G. (2005). U.S. Patent Application No. 11/121,516.

 • Orr, K. L., Golas, K. C., & Yao, K. (1994). Storyboard development for interactive multimedia training. Journal of Interactive Instruction Development6(3), 18-31.

 • Barkman, P. (1985). The storyboard method: a neglected aspect of organizational communication. The Bulletin of the Association for Business Communication, 48(3), 21-23.

 • Mou, T. Y., Jeng, T. S., & Chen, C. H. (2013). From storyboard to story: animation content development. Educational Research and Reviews, 8(13), 1032-1047.

 • Hart, J. P. (2008). Art of the Storyboard. Elsevier Science & Technology.


Classification

 • Dijital / çevrimiçi veya yüz yüze Dijital / çevrimiçi, Yüz yüze
 • Tekniğin uygulama süresi 0-30 min, 1-2 hours, > 2 hours
 • Etkinlik biçimi İşbirlikli takım çalışması, Öğrenci bireysel çalışma, Sınıf etkinliği
 • Grup veya bireysel aktivite Grup
 • Teknik Kategorisi İletişim ve motivasyon için yaratıcılık teknikleri
 • Çalıştığınız grubun büyüklüğü 25+, 15-25, Up to 15
 • Sınıflama Uygulama temelli
 • Yaratıclık sürecinin aşaması Yakınsak aşama: Kombinasyon
 

Material

 • Renkli kalemler
 • Diğer
 • Yapışkan notlar
 • Kağıt
 • Beyaz tahta veya benzeri