Hikaye Anlatıcılığı Tekniği

Hikâye anlatıcılığı, tamamen bir dinleyicin ilgisini çekmeyi amaçlayan hikayeler anlatmakla ilgilidir. Bu nedenle buna anlatı etkileşim teknikleri de diyebiliriz

Açıklama

Hikâye anlatıcılığı, tamamen bir dinleyicin ilgisini çekmeyi amaçlayan hikayeler anlatmakla ilgilidir. Bu nedenle buna anlatı etkileşim teknikleri de denilebilir.

Teknik Hakkında
Hikâye anlatıcılığı, anlatı tekniklerini uygulayarak bir dinleyici kitlesinin ilgisini çekmekle ilgilidir. Bu teknik, bir hikaye anlatıcısı ile dinleyiciler arasında duygusal olarak etkileşimi amaçlayan iki yönlü iletişimi içerir. Aynı zamanda, birine ilham vermek, bir marka imajı yaratmak, bilgiyi paylaşmak vb. gibi belirli bir amaçla hikayeleri iletmek için gerçekleri, anlatıları ve duyguları kullanma süreci olarak da tanımlanabilir.

Hikâyeleri doğru bir şekilde uygulamak için, bilgi iletme yapısının önemini unutmayın. Cynthia Kurzt (2014) aşağıdaki bilgi iletme yapısını önermektedir:

 1. Bağlam: Hikayenin ayarlarına giriş
 2. Dönüm noktası: Çözülmesi gereken ikilem veya sorun
 3. Eylem: Karakterlerin soruna nasıl tepki verdiği
 4. Geri dönüş: Komplikasyonlar, daha ileri zorluklar, vb.
 5. Çözünürlük: Hikayenin sonucu ve ona verilen tepkiler
“İlgi faktörü” aynı zamanda insanların dikkatini çekmek ve bir kitlenin ilgisini çekmek için de anahtardır. 

Nereden Geliyor?
Hikayeler, zamanın başlangıcından beri her zaman kullanılan bir iletişim ve öğretim aracı olmuştur. Hikayeler dünya çapında günlük olarak bilgi paylaşmak için kullanılır, aynı zamanda gelenekleri desteklemek ve hayattaki en büyük zorluklara cevap vermek için de kullanılabilir. Ancak, kökenini tanımlanamamaktadır. Hikaye anlatımı ilk olarak mağara resminde mi ortaya çıktı? Mitler ve efsaneler şeklinde mi ortaya çıktı? bu soruların cevabı henüz bilinmemektedir.

Hangi Amaçla kullanılmaktadır?(Mühendislik Eğitiminde)
Son yıllarda anlatı araçlarının uygulanmasının beşeri bilimler ve sosyal bilimlerle ilgili çalışmalarla daha çok bağlantılı olduğu doğru olsa da, sınıftaki potansiyeli mühendislik gibi teknik çalışmalar için de aynı derecede yararlı olabilmektedir.
İyi hikayeler her zaman izleyiciyi büyüler ve bu nedenle hikaye anlatımı, dolayısıyla anlatı teknikleri bilgi sağlamak için güçlü bir araçtır; bilgi sağlamak ve paylaşmak için de anahtardır, mühendislik dersleriniz için faydalı bir teknik haline gelebilir. Tekniği uygularken dersiniz için uygun bir senaryo hazırlama, öğretim amaçlarınıza odaklanma ve eğitiminizi öğrencilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlama aşamalarına dikkat edebilirsiniz. Ayrıca, mühendislik öğrencilerinin yaratıcılık eksikliği bazen eleştirilmektedir. Bu nedenle hikaye anlatımında olduğu gibi fikir oluşturma tekniklerinin işleyişini öğrenmek, yeni fikir ve teknolojilerin geliştirilmesinde faydalı olabilmektedir. Mevcut bağlamda, işyerinde yaratıcı beceriler giderek daha fazla talep görmektedir. Bu nedenle Yaratıcı potansiyelleri açığa çıkarabilecek bir öğrenme tekniğinin öğretim sürecinde kullanılması önemlidir..
Profesör ve hikaye anlatıcısı uzmanı Regina Freyman, mühendislik ve fen öğretiminde hikaye anlatımını uygulamak için Blogumentaries kullanmayı önermektedir. Bu araç, video, okuma, podcast, ek kaynaklar ve istatistikleri birleştiren çevrimiçi bir blog olarak çalışır, böylece blog bir belgesel haline gelir ve eğitim materyalleri daha büyük bir hikayenin parçası olabilir.

Nasıl Uygulanır?
Sunmayı hedeflediğiniz hikayeyi oluşturmadan önce lütfen aşağıdaki konular hakkında düşünün:
 • Hedef kitlenizi tanımlayın (öğrencilerinizi ve öğrenme ihtiyaçlarını analiz edin)
 • Eğitim hedeflerinizi ve hikayenizin ana hedeflerini belirleyin
 • Kapsamını ve yapısını planlayın
“Öykü iskeleti” yaklaşımını (Bkz.) uygulamak, derslerinizi düzenlemek için faydalı olacak ve aynı zamanda dinleyicilerin konuya olan ilgisini sürdürmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, öğrencilerinizin ötesinde katılımcı bir topluluk oluşturmak için hikayenize bazı eylem çağrıları ve öz-yansıtıcı sorular eklemenizi öneririz.
İnsan sesinin kendisi hikayeleri iletmek için en iyi araçtır. Bu nedenle insan sesinin kullanımına, hikayenizin ve izleyicilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlamak için modüle edilmiş beden dilinize dikkat etmeniz gerekmektedir.

İhtiyaç duyulan materyal ve ekipmanlar
Hikaye anlatımı yaklaşımlarınızı nasıl geliştireceğinizi düşünürken şunları faydalı bulabilirsiniz:
 • Kağıt, zaman çizelgesi, portföyler, post-it vb.
 • Farklı renklerde kalemler ve tükenmez kalemler
 • Bilgi sağlamak için dijital araçlar (PowerPoints, Prezis, animasyonlu videolar vb.).
 • Diğerleri

Kaynakça

Kitaplar:

 • Teaching with Story: Classroom Connections to Storytelling, M. Read McDonald. August House, 2013. ISBN-10, 1939160723

 • Narrative Thinking and Storytelling for Problem Solving in Science Education, J.T Riley and L. dall'Acqua. IGI Global, 2019. ISBN-13, 9781522599593

 • Storytelling Techniques for Training, David Lee. Association for Talent Development, 2012. ISBN-13, 978-1562868352

 • Working with stories in your community or organization, participatory narrative inquiry. C.F. Kurtz. Kurtz-Fernhout Publishing, 2014. Third Edition. ISBN 0991369408, 9780991369409 https://www.workingwithstories.org/WorkingWithStoriesThirdEdition_Web.pdf

Makaleler:


Classification

 • Tekniğin uygulama süresi 0-30 min, 30-60 min, 1-2 hours
 • Dijital / çevrimiçi veya yüz yüze Dijital / çevrimiçi, Yüz yüze
 • Grup veya bireysel aktivite Grup, Bireysel
 • Teknik Kategorisi İletişim ve motivasyon için yaratıcılık teknikleri
 • Etkinlik biçimi Öğrenci bireysel çalışma, İşbirlikli takım çalışması, Sınıf etkinliği
 • Çalıştığınız grubun büyüklüğü Up to 15, 15-25
 • Sınıflama Belirlenmemiş
 • Yaratıclık sürecinin aşaması Iraksak aşama: İlişkilendirme
 

Material

 • Renkli kalemler
 • Diğer
 • Kağıt