Sıfır Ölçüm Tekniği

Sıfır Ölçüm” tekniği, ilk değerlendirme veya başlangıç noktası değerlendirmesi olarak da bilinir

Açıklama

“Sıfır Ölçüm” tekniği, ilk değerlendirme veya başlangıç noktası değerlendirmesi olarak da bilinebilir.

Teknik Hakkında
Bu teknik, belirli bir girişimin veya bilgi alanının bir kişi, kuruluş veya durum üzerindeki etkisini öğrenmek için bir ilk değerlendirme yöntemi olarak kullanılır. Örneğin, öğrencinin işlenecek konuya ilişkin ilk durumu ile başlangıç noktasının değerlendirilmesinden bu yana sonraki deneyimlerinin karşılaştırılmasına dayanır. Bir ara dönem değerlendirme testi, sürekli izleme için de yararlıdır.

Bu analiz aracı, CHET Projesi kapsamında mühendislik öğretiminde yaratıcı tekniklerin kullanımının etkisinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Nereden Geliyor? 
Eğitim alanında "sıfır ölçüm" analiz tekniğinin uygulanması hakkında herhangi bir referans bulunamamıştır. Ancak, geleneksel olarak daha çok bilimsel-matematiksel alanlarla bağlantılı, araştırmalarda bir ölçüm aracı olarak da kullanılan bir tekniktir.

Hangi Amaçla kullanılmaktadır?(Mühendislik Eğitiminde)
Sıfır Ölçüm aracı, belirli bir faaliyetin/bilginin/tekniğin bir kişi veya kuruluş üzerindeki etkisini izlemek için faydalı olabilir. Bu sayede yeni bir eğitim faaliyeti ile olduğu kadar yeni bir çalışma konusu ile öğrencilerin durumunun ne olduğunu bilmek faydalı olabilir.
Bu analiz tekniği çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Kullanılabilecek çok sayıda ilgili yöntem vardır, ancak Sıfır Ölçüm analizini uygulamak için en yaygın yöntemler şunlardır:

 • 360º geri bildirim değerlendirmesi
 • sözlü değerlendirme
 • öz değerlendirme
Yukarıdaki araçların bir kombinasyonu da mümkündür. Ayrıca aşağıdakiler gibi çeşitli amaçlar için de uygulanabilir:
 1. Öğrencilerin akademik ilerlemelerini analiz edin, böylece ilk dersten son derse kadar edinilen bilgi veya becerilerin nasıl analiz edileceğini bilmek mümkün olur.
 2. Belirli bir faaliyetin gerçek faydası, örneğin anketlerin kullanılması yoluyla analiz edilebilir.
 3. Bir eğitmen olarak kendi iş performansınızı ölçebilirsiniz. Sıfır Ölçüm değerlendirmesi 360º geri bildirim analizine dayandığından, öğretim etkinliği hakkında yeni bilgiler sağlamak yardımcı olabilir.
Nasıl Uygulanır?
Normalde, bu analiz eğitim verilmeden veya önerilen aktivite başlatılmadan önce (sıfır değerlendirme) ve tamamlandıktan sonra yapılır, bu nedenle iki değerlendirme arasındaki fark, eğitimin veya girişimin öğrenci veya konu üzerindeki etkisini belirleyecektir. değerlendirilir ve öğretmenin öğrenme sürecini değerlendirmesine izin verir.

Öğrencinin ilerlemesini izlemek için bir ara analiz yapmak da mümkündür. Bu sayede hem öğrenciler hem de öğretmen kendi öğrenmelerini, eğiticinin en etkili olduğu alanları, eğitim sırasında iyileştirme alanlarının neler olduğunu, ders çalışırken karşılaşılan temel zorlukların neler olduğunu vb. değerlendirebilir.

İlk kontrolü gerçekleştirmenin birkaç yolu vardır, ancak en yaygın yöntem genellikle anketler yoluyla öz değerlendirmedir.

İhtiyaç duyulan materyal ve ekipmanlar
Sıfır Ölçüm analizi geliştirmek için tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan bir değerlendirme şablonu tasarlamanız gerekecektir. Bu şablonu geliştirdikten sonra (daha önce internette mevcut olan bazı modelleri de kullanabilirsiniz bu yolu kullanırken gereksinimlerinize en uygun olanı aramanız önerilir), öğrencilerinize/akranlarınıza/paydaşlarınıza bunu tamamlamaları için materyalleri sağlayın (çevrimiçi bağlantı, anket, kağıt ya da kalem olabilir).
Ayrıca sınıfta sözlü bir değerlendirme geliştirebilirsiniz, bu nedenle not almak için kağıt ve kalemin yanı sıra mümkünse bir kayıt cihazını bulundurun.

Classification

 • Dijital / çevrimiçi veya yüz yüze Dijital / çevrimiçi, Yüz yüze
 • Tekniğin uygulama süresi 30-60 min
 • Etkinlik biçimi Sınıf etkinliği
 • Teknik Kategorisi Yaratıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri
 • Grup veya bireysel aktivite Bireysel
 • Çalıştığınız grubun büyüklüğü 15-25, Up to 15, 25+
 • Sınıflama Uygulama temelli
 • Yaratıclık sürecinin aşaması Yakınsak aşama: Değerlendirme
 

Material

 • Diğer