Megatrend

Megatrendler uzun vadeli trendleri tanımlar. Bu sayede, gelecek senaryolarını tahmin etmek, karar vericiler ve geleceği planlayanlarla ilgili soruları yanıtlamak için kullanılabilir bir tekniktir

Açıklama

Teknik Hakkında
Megatrendler uzun vadeli trendleri tanımlamaktadır. Bu sayede teknik, gelecek senaryolarını tahmin etmek, karar vericiler ve geleceği planlayanlarla ilgili soruları yanıtlamak için kullanılabilmektedir.

Nereden Geliyor?
Megatrend terimi John Naisbitt tarafından ortaya atılmış ve insanlığı etkileyen uzun vadeli eğilimleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Hangi eğilimlerin birbiriyle ilişkili olduğuna rehberlik edecek bir haritayı tanımlamak ve düzenlemek için Megatrend terimi kullanılmıştır.


https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/die-megatrend-map/

Hangi Amaçla kullanılmaktadır?(Mühendislik Eğitiminde)
Megatrendler, gelecek senaryo tahminleri için bir temel oluşturabilmektedir. Bu anlamda iki olumlu yönü bulunmaktadır 1) katılımcılara ilham vermek ve 2) belirli eğilimler arasındaki bağlantıyı göstermek. Bu, katılımcıların daha büyük resmi görmelerini ve yeni bağlantılar kurmalarını sağlayabilmektedir.
Megatendler üç faktörle karakterize edilir; 1) 50 yıldan uzun bir sürede gerçekleşir, 2) hayatın her alanını ilgilendirir, örn. medeniyet, teknoloji ve ekonomi ve 3) küresel ve karmaşık fenomenlerdir.

Nasıl Uygulanır?
Hazırlık:
1.Mega trendleri araştırın ve hangisinin konunuza uygun olduğuna karar verin.
2.İlgili eğilimlerin toplumsal ve teknolojik etkisini analiz edin veya araştırın.
3.Trendleri ekranda/beyaz tahtada göstererek görselleştirin.

Uygulama:

1. Katılımcılara mega trendler konusunu tanıtın.
2. Etki faktörlerini tanımlayın ve gösterin.
3. Katılımcıların trendler ile ilgili akıllarına gelenleri yazmasına izin verin.
4. Fikirleri toplayın ve başkalarına sunun (örneğin yapışkan notlar yardımıyla). Katılımcılar tarafından açıklama yapılmasını isteyin.

İhtiyaç duyulan materyal ve ekipmanlar

 • Projektör
 • Yapışkan notlar
 • Megatrendlere sahip poster veya kartlar
 • Katılımcılar için kağıt ve kalem

Kaynaklar

Total 3 Total Suffix

Kaynakça

Kitaplar:


 • Naisbitt, J. (1982). Megatrends. New York, 17, 1982.

 • Horx, M. (2011). Das Megatrend-Prinzip: wie die Welt von morgen entsteht. DVA.


Classification

 • Dijital / çevrimiçi veya yüz yüze Yüz yüze
 • Tekniğin uygulama süresi 30-60 min
 • Etkinlik biçimi Sınıf etkinliği, Öğrenci bireysel çalışma, İşbirlikli takım çalışması
 • Grup veya bireysel aktivite Grup, Bireysel
 • Teknik Kategorisi Eleştirel ve yanal düşünme için yaratıcılık teknikleri
 • Çalıştığınız grubun büyüklüğü 25+, Up to 15, 15-25
 • Sınıflama Kuram temelli
 • Yaratıclık sürecinin aşaması Iraksak aşama: İlişkilendirme
 

Material

 • Kağıt
 • Renkli kalemler
 • Yapışkan notlar
 • Diğer

ETİKETLER