Zihin Haritası Tekniği

Zihin haritası tekniği, beyinde bilginin akışını sağlayıp bilginin etkin bir şekilde aktarılması amacıyla kullanılan oldukça etkili bir tekniktir.

Açıklama

Teknik Hakkında
Zihin haritası tekniği, beyinde bilginin akışını sağlayıp bilginin etkin bir şekilde aktarılması amacıyla kullanılan oldukça etkili bir tekniktir. Çeşitli biçimleri olmasına rağmen ortak bir nokta olarak merkez bir noktadan yayılan, basit, kolay anlaşılabilir çizgi vb. bağlantılarla bilginin organize edildiği yapılardır.

Nereden Geliyor? 
Zihin haritası tekniğinin temelini Exeter Üniversitesi'nden Dr. Gordon Howe ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar oluşturmaktadır. Teknik bireyin bilgileri şekillere ve görsellere gömmesini sağlayarak görselleri etkili bir şekilde kullanabilmesine olanak sağlamayı hedeflemektedir.

Hangi amaçla kullanılmaktadır?(Mühendislik Eğitiminde)
Zihin haritası tekniği, düşünme becerilerini geliştirme, kavramlar arasında bağlantıları kurma ve bilgiyi görselleştirme ile anlamlı ve yaratıcı öğrenme deneyimleri yaşamaya olanak sağlayabilen bir tekniktir. Grupla yapılan bu çalışmalarda yaratıcı düşünme süreçlerinden sıkça yararlanılmaktadır.
Mühendislik alanında zihin haritası tasarım problemlerinin çözümünde en fazla örneklendirilebilmekle birlikte, süreç oluşturma ve diğer problem çözümlerinde de faydalı olmaktadır. 

Nasıl Uygulanır?
Uygulama:

 1. Çalışmanın yapılabileceği geniş bir çalışma alanı hazırlanır. (Eğer bir kağıt ile çalışılacaksa yatay tutulur.)
 2. Çizim süreçlerinde renklerden faydalanmak önemlidir. Bu nedenle renkli kalemler kullanılır.
 3. Çalışma için başlık veya ana fikir belirlenir, çalışma alanının ortasına yazılır. 
 4. Anahtar kavramlar belirlenerek ilişki düzeyine göre orta noktadan çıkan bağlantılarla belirlenen noktalara yazılır. Bu dağılımı yaparken saat yönüne göre sıralamak faydalı olacaktır.
 5. Ardından bağlantılarla oluşturulan kavramlar görselleştirilir. Kavramların çağrıştırdığı resimler, semboller çizilir.
 6. Son olarak ilişkili kavramlar arası bağlantılar gösterilir ve zihin haritası tamamlanır.
Zihin haritası tekniği kavramlar arasında hiyerarşik bir bağa ihtiyaç duymadan çağrışımsal bağlantılarla kurgulanır. Bu noktada kavram haritalarından ayrılır. Kavram haritalarında ilişkilendirilen her kavramın sistematik ya da hiyerarşik bir ilişkisi olmakla birlikte zihin haritalarında kavrama ilişkin zihinde uyanan ilişkisel kavramlar çağrışımsal yollarla getirilir ve haritaya yerleştirilir. Uygulama bu şekilde devam ederken aslında birbiriyle ilişkili olmadığı düşünülen kavramsal yapıların bağlantıları da ortaya çıkarılabilir. 

İhtiyaç duyulan materyal ve ekipmanlar
 • Bant
 • Kağıt, keçeli kalemler, yazı tahtası
 • Yazı gereçleri, kalem, kurşun kalem

Kaynakça

Makaleler


 • Mento, A. J., Martinelli, P., & Jones, R. M. (1999). Mind mapping in executive education: applications and outcomes. Journal of Management Development.

 • Buran, A., & Filyukov, A. (2015). Mind mapping technique in language learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 206, 215-218.

 • Parikh, N. D. (2016). Effectiveness of teaching through mind mapping technique. The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 148-156.


Kitaplar:


 • Buzan, T. (2006). Mind mapping. Pearson Education.


Classification

 • Tekniğin uygulama süresi 0-30 min
 • Dijital / çevrimiçi veya yüz yüze Dijital / çevrimiçi, Yüz yüze
 • Grup veya bireysel aktivite Grup
 • Etkinlik biçimi Sınıf etkinliği, İşbirlikli takım çalışması
 • Teknik Kategorisi Eleştirel ve yanal düşünme için yaratıcılık teknikleri
 • Çalıştığınız grubun büyüklüğü Up to 15, 25+, 15-25
 • Sınıflama Uygulama temelli
 • Yaratıclık sürecinin aşaması Iraksak aşama: İlham
 

Material

 • Kağıt
 • Renkli kalemler
 • Beyaz tahta veya benzeri
 • Diğer