SCAMPER Tekniği

SCAMPER Tekniği belirlenmiş aşamalardan faydalanarak yönlendirilmiş sistematik bir beyin fırtınası olarak tasarlanmış bir tekniktir. Teknik temelinde yeni olan her şeyin mevcut olanlardan ortaya çıktığına dayanan yaratıcı bir süreci içerir.

Açıklama


Teknik Hakkında
SCAMPER tekniği belirlenmiş aşamalardan faydalanarak yönlendirilmiş sistematik bir beyin fırtınası olarak tasarlanmış bir tekniktir. Teknik temelinde yeni olan her şeyin mevcut olanlardan ortaya çıktığına dayanan yaratıcı bir süreci içermektedir. SCAMPER ismi tekniğin aşamalarının İngilizce olarak baş harflerinden oluşmaktadır. Yaratıcı sürece ilişkin bahsedilen aşamalar kişinin hayal gücünün harekete geçmesi, yaratıcı düşünme sürecini tetiklenmesi ve yeni fikirler ortaya koymasını sağlayabileceği düşünülen görevleri barındırmaktadır. SCAMPER isminin açılımında yer değiştirme (Substitute), birleştirme (Combine), uyarlama (Adapt), değiştirme, küçültme, büyültme (Modify, Minify, Magnify), farklı amaçlarla kullanma (Put to other uses), yok etme, çıkarma (Eliminate) ve tersine çevirme ya da yeniden düzenleme (Reverse, Rearrange) yer almaktadır.

Nereden Geliyor? 
SCAMPER tekniğine ilişkin ilk öneriler 1953 yılında Alex F. Osborne tarafından ortaya atılmıştır. Teknik, Bob Eberle tarafından 1971 yılında yayınlanan kitabında daha gelişmiş haliyle sunulmuştur.  SCAMPER, grupların problemleri anlamasına, mevcut fikir ve süreçlere dayalı yeni çözümler ortaya koymasına destek olmak için tasarlanmıştır.

Hangi Amaçla kullanılmaktadır?(Mühendislik Eğitiminde)
SCAMPER tekniği, yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesinde kullanılabilen kolay ve eğlenceli yönlendirilmiş bir beyin fırtınası biçimidir. Bu teknik ile çok fazla çaba harcamadan öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme sağlanabilir.

Mühendislik eğitiminde, sorun çözümlerinin yanı sıra, var olan bir tasarımın farklı amaçlara yönelik kullanımı konusunda fikir jimnastiği yapmak için kullanılabilir.

Nasıl Uygulanır?
Uygulama:

 1. Görev, görsel duyulara hitap edecek şekilde beyaz tahtaya yazılır.
 2. SCAMPER kelimesindeki harfler sırayla belirlenir ve ne anlama geldiği beyaz tahtaya yazılır. Bu kelimenin hangi yeni fikirleri yarattığı veya zorlukları doğurduğu tartışılır. 
 3. Cevapları beyaz tahtaya yazılır.
 4. Sorulardan faydalanarak yaratıcı cevaplar aramaya devam edilir.
 5. Yaratıcı cevaplarla ilgili olasılıkların bittiği düşünülüyorsa bir sonraki harf ile devam edilir.
 6. Liste gözden geçirilir ve göreve uygun olduğu kontrol edilir.
İhtiyaç duyulan materyal ve ekipmanlar
 • Kağıt, keçeli kalemler, yazı tahtası
 • Yazı gereçleri, kalem, kurşun kalem

Kaynakça

Kitaplar:


 • Eberle, B. (1984). Help! In solving problems creatively at home and school. Carthage: Good Apple

 • Michalko, M. (2006). Thinker Toys. A handbook of creative-thinking techniques. Berkely, California: Ten Speed Press


Makaleler:


 • Wu, T. T., & Wu, Y. T. (2020). Applying project-based learning and SCAMPER teaching strategies in engineering education to explore the influence of creativity on cognition, personal motivation, and personality traits. Thinking Skills and Creativity, 35, 100631.

 • Özyaprak, M., & Leana-Taşcılar, M. Z. (2019). The Effectiveness of Self-Regulated Learning on Teaching SCAMPER Technique of Creativity. Turkish Journal of Giftedness & Education, 9(1).

 • Wulandari, R., & Santoso, R. E. (2019, January). Measurement of Student’s Learning Interests in Fluid Mechanics Subject through Project Based Learning Model Using SCAMPER Strategies. In 2nd International Conference on Vocational Education and Training (ICOVET 2018). Atlantis Press.

Classification

 • Tekniğin uygulama süresi 30-60 min
 • Dijital / çevrimiçi veya yüz yüze Dijital / çevrimiçi, Yüz yüze
 • Grup veya bireysel aktivite Grup
 • Etkinlik biçimi Sınıf etkinliği, İşbirlikli takım çalışması
 • Teknik Kategorisi Problem çözmek için yaratıcılık teknikleri
 • Çalıştığınız grubun büyüklüğü 25+, 15-25, Up to 15
 • Sınıflama Uygulama temelli
 • Yaratıclık sürecinin aşaması Yakınsak aşama: Kombinasyon
 

Material

 • Beyaz tahta veya benzeri
 • Kağıt