Altı Şapka Düşünme Tekniği

Altı şapkalı düşünme tekniği, konuya, vakaya veya duruma farklı açılardan bakılmasına olanak sağlayarak manipüle edilebilir bir tartışma sürecini içerir

Açıklama


Teknik Hakkında
Altı şapka düşünme tekniği, konuya, olaya veya duruma farklı açılardan bakılmasını sağlayarak yönledirilebilir bir tartışma sürecini içermektedir. Bu tartışma sürecinde katılımcılar şapkalarının özelliğine göre fikirler üretir ve diğerleriyle paylaşır. 

Şapkaların özellikleri
Beyaz şapka: Tarafsız şapkadır. 
Kırmızı şapka: Duygusal şapkadır. 
Sarı şapka: İyimser şapkadır.
Siyah şapka: Kötümser şapkadır.
Yeşil şapka: Yenilikçi şapkadır. 
Mavi şapka: Serinkanlı (karar) şapkadır.

Nereden Geliyor? 
Altı şapka düşünme tekniği Edward De Bono tarafından 1985'te ortaya atılmıştır. Altı şapka düşünme tekniğinin amacı bir soruna ilişkin çözümleri belirlemek adına farklı düşüncelerin kullanılmasıdır.

Hangi Amaçla kullanılmaktadır?(Mühendislik Eğitiminde)
 
Altı şapka düşünme tekniği düşünce süreçlerine odaklanarak fikir geliştirmek, tartışmalardan uzaklaşarak duruma çeşitli açılardan bakmayı sağlamaktadır. Her şapkanın özelliği gereği soruna ilişkin farklı fikirler ortaya çıkar.  

Mühendislik eğitiminde bir ürün ve süreç geliştirmede ve tanımlamada, problem çözümünde kullanılabilir.  

Nasıl Uygulanır?
Uygulama:

 1. Şapkalar hazırlanır ve katılımcılara rastgele olarak şapkalar dağıtılır.
 2. Sorun belirlenir, tahtaya yazılır ve katılımcılarla paylaşılır.
 3. Her katılımcının şapkaya uygun şekilde düşünme sürecine katılması sağlanır.
 4. Düşünme sürecinin doygunluğa ulaşmadığını düşünülürse, katılımcıların şapkalarını değiştirmeleri istenir.
 5. Sonuç olarak mavi şapkanın süreci gözden geçirmesi ve düşünce üretme sürecinin tamamlanması sağlanır.
İhtiyaç duyulan materyal ve ekipmanlar
 • Kağıt, keçeli kalemler, yazı tahtası
 • Yazı gereçleri, kalem, kurşun kalem
 • Renkli şapkalar

Kaynakça

Makaleler:


 • Paterson, A. (2006). Dr. Edward de Bono's Six Thinking Hats and Numeracy. Australian primary mathematics classroom, 11(3), 11-15.

 • Geissler, G. L., Edison, S. W., & Wayland, J. P. (2012). Improving Students' Critical Thinking, Creativity, and Communication Skills. Journal of Instructional Pedagogies, 8.

 • Kivunja, C. (2015). Using de bono’s six thinking hats model to teach critical thinking and problem solving skills essential for success in the 21st century economy. Creative Education, 6(03), 380.

Kitaplar:


 • De Bono, E. (2017). Six thinking hats. Penguin uk.


Classification

 • Dijital / çevrimiçi veya yüz yüze Dijital / çevrimiçi, Yüz yüze
 • Tekniğin uygulama süresi 30-60 min
 • Etkinlik biçimi Sınıf etkinliği, İşbirlikli takım çalışması
 • Teknik Kategorisi İletişim ve motivasyon için yaratıcılık teknikleri, Eleştirel ve yanal düşünme için yaratıcılık teknikleri
 • Grup veya bireysel aktivite Grup
 • Çalıştığınız grubun büyüklüğü Up to 15
 • Sınıflama Uygulama temelli
 • Yaratıclık sürecinin aşaması Iraksak aşama: İlişkilendirme
 

Material

 • Diğer
 • Kağıt
 • Beyaz tahta veya benzeri